1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  十小咒

  佛教中的十小咒主要由釋迦摩尼佛、觀世音菩薩、藥師佛等佛菩薩所說。十小咒分為:“如意寶輪王陀羅尼、消災吉祥神咒、功德寶山神咒、準提神咒 、圣無量壽決定光明王陀羅尼 、藥師灌頂真言 、觀音靈感真言、七佛滅罪真言 、往生咒、大吉祥天女咒 ”。咒語凝聚了十方三世眾佛菩薩的很多功德能量,念...[詳情]

  當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 十小咒 >

  十小咒注音

  \

  1、如意寶輪王陀羅尼

  nan
  mo
  fo
  tuo
  ye
  nan
  mo
  da
  mo
  ye

  nan
  mo
  seng
  qie
  ye

  nan
  mo
  guan
  zi
  zai
  pu
  sa
  mo
  he
  sa

  ju
  da
  bei
  xin
  zhe
  da
  zhi
  tuo

  ong
  zhuo
  jie
  la
  fa
  di

  zhen
  duo
  mo
  ni
  mo
  he
  bo
  deng
  mi

  lu
  lu
  lu
  lu
  di
  se
  zha
  shuo
  la
  a
  jie
  li

  sha
  ye
  hong
  po
  suo
  he
  ong
  bo
  ta
  mo

  zhen
  duo
  mo
  ni
  shuo
  la
  hong

  ong

  la
  tuo
  bo
  dan
  mi
  hong

  2、消災吉祥神咒

  na
  mo
  san
  man
  滿
  duo
  mu
  tuo
  nan
  a
  bo
  la
  di

  he
  duo
  she
  suo
  nang
  nan
  da
  zhi
  tuo

  ong
  qie
  qie
  qie
  xi
  qie
  xi
  hong
  hong

  ru
  wa
  la
  ru
  wa
  la
  bo
  la
  ru
  wa
  la

  bo
  la
  ru
  wa
  la
  di
  se
  cha
  di
  se
  cha

  se
  zhi
  li
  se
  zhi
  li
  suo
  po
  zha
  suo
  po
  zha

  shan
  di
  jia
  shi
  li
  ye
  suo
  wa
  he

  3、功德寶山神咒

  nan
  mo
  fo
  tuo
  ye
  nan
  mo
  da
  mo
  ye

  nan
  mo
  seng
  qie
  ye
  ong
  xi
  di
  hu
  lu
  lu

  xi
  du
  lu
  zhi
  li
  bo
  ji
  li
  po

  xi
  da
  li
  bu
  lu
  li
  suo
  wa
  he

  4、準提神咒

  ji
  shou
  gui
  yi
  su
  xi
  di

  dou
  mian
  ding
  li
  qi
  ju
  zhi

  wo
  jin
  cheng
  zang
  da
  zhun
  ti

  wei
  yuan
  ci
  bei
  chui
  jia
  hu

  nan
  mo
  sa
  duo
  nan
  san
  miao
  san
  pu
  tuo

  ju
  zhi
  nan
  da
  zhi
  tuo
  ong

  zhe
  li
  zhu
  li
  zhun
  ti
  suo
  po
  he

  5、圣無量壽決定光明王陀羅尼

  ong
  na
  mo
  ba
  ge
  wa
  di

  a
  ba
  la
  mi
  ta
  a
  you
  li
  a
  na

  su
  bi
  ni
  shi
  zhi
  ta

  die
  zuo
  la
  zai
  ye

  da
  ta
  ge
  da
  ye

  a
  la
  he
  di

  san
  yao
  san
  bu
  da
  ye
  da
  ni
  ye
  ta

  ong
  sa
  li
  ba
  sang
  si
  ge
  li

  ba
  li
  shu
  ta
  da
  la
  ma
  di

  ge
  ge
  na
  sang
  ma
  wu
  ge
  di

  suo
  ba
  wa
  bi
  shu
  di

  ma
  he
  na
  ye
  ba
  li
  wa
  li
  suo
  he

  6、藥師灌頂真言

  nan
  mo
  bo
  qie
  fa
  di
  pi
  sha
  she

  ju
  lu
  pi
  liu
  li
  bo
  la
  po

  he
  la
  she
  ye
  da
  tuo
  jie
  duo
  ye

  a
  la
  he
  di
  san
  miao
  san
  bo
  tuo
  ye

  da
  zhi
  tuo
  ong
  pi
  sha
  shi

  pi
  sha
  shi
  pi
  sha
  she

  san
  mo
  jie
  di
  suo
  he

  7、觀音靈感真言(夢授咒)

  ong
  ma
  ni
  ba
  mi
  hong

  ma
  ge
  ni
  ya
  na
  ji
  du
  te
  ba
  da

  ji
  te
  xie
  na
  wei
  da
  li
  ge

  sa
  er
  wo
  er
  ta
  pu
  li
  xi
  ta
  ge

  na
  bu
  la
  na
  na
  pu
  li

  diu
  te
  ban
  na
  nai
  ma
  lu
  ji

  shuo
  la
  ye
  suo
  he

  8、七佛滅罪真言

  li
  po
  li
  po
  di
  qiu
  he
  qiu
  he
  di

  tuo
  luo
  ni
  di
  ni
  he
  la
  di

  pi
  li
  ni
  di
  mo
  he
  qie
  di

  zhen
  ling
  qian
  di
  suo
  po
  he

  9、往生咒(拔一切業障根本得生凈土陀羅尼)

  nan
  mo
  a
  mi
  duo
  po
  ye

  duo
  tuo
  qie
  duo
  ye

  duo
  di
  ye
  tuo
  a
  mi
  li
  du
  po
  pi

  a
  mi
  li
  duo
  xi
  dan
  po
  pi

  a
  mi
  li
  duo
  pi
  jia
  lan
  di

  a
  mi
  li
  duo
  pi
  jia
  lan
  duo

  qie
  mi
  ni
  qie
  qie
  na

  zhi
  duo
  jia
  li
  suo
  po
  he

  10、大吉祥天女咒

  nan
  mo
  fo
  tuo
  na
  mo
  da
  mo

  nan
  mo
  seng
  qie
  nan
  mo
  shi
  li

  mo
  he
  ti
  bi
  ye
  da
  ni
  ye
  tuo

  bo
  li
  fu
  lou
  nuo
  zhe
  li
  san
  man
  tuo

  da
  she
  ni
  mo
  he
  pi
  he
  luo
  qie
  di

  san
  man
  tuo
  pi
  ni
  qie
  di

  mo
  he
  jia
  li
  ye

  bo
  mi
  bo
  la
  bo
  mi
  sa
  li
  wa
  li
  tuo

  san
  man
  tuo
  xiu
  bo
  li
  di
  fu
  li
  nuo

  a
  li
  nuo
  da
  mo
  di
  mo
  he
  pi
  gu
  bi
  di

  mo
  he
  mi
  le
  di
  lou
  bo
  seng
  qi
  di

  xi
  di
  xi
  seng
  qi
  xi
  di
  san
  man
  tuo

  a
  tuo
  a
  nou
  [少/免]
  po
  luo
  ni

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>