1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>
  當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 金剛經 >

  金剛心真言注音及發音注解

  金剛心真言注音及發音注解

   金剛心真言是有關集中心力的佛教常用咒語。一般在金剛經誦讀本的末尾都附有此真言。

  金剛心真言注音:

   ōng,wū lún ní,suō pó hē。

   唵,烏倫尼,娑婆訶。

  發音注解:

   唵:讀(ōng嗡)或讀(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏語系佛教的讀法,漢字無此音,一般注近似音讀作(wēng嗡)。漢語系佛教讀(ǎn俺)。

   烏:讀作(wū屋)。

   倫:讀音為(lún輪)。

   尼:讀作(ní泥)。

   娑(suō蓑)婆(pó皤)訶(hē喝)。

  金剛心:

   言菩薩之大心,堅固不能破壞如金剛也。智度論四十五曰:“一切結使煩惱所不能動,譬如金剛山,不為風所傾動。諸惡眾生魔人來,不隨意行,不信受其語。嗔罵謗毀,打擊閉系,斫剌割截,心不變異。(中略)人來斲鑿毀壞,諸蟲來嚙,無所虧損,是名金剛心。”教行信證三末曰:“真實心即是金剛心。”同二曰:“光明名號顯因緣,開入本愿大智海,行者正受金剛心。”【又】謂菩薩之最后心,等覺之位。以觀心最為明利故也。四教儀四曰:“即是邊際智滿入重玄門,若望法云,名之為佛。望妙覺,名金剛心菩薩,亦名無垢地菩薩。”四教儀曰:“更斷一品無明入等覺位,亦名金剛心,亦名一生補處。”四教集解曰:“所修觀智,純一堅利,喻如金剛,名金剛心。”

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>