1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
  <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>

  佛說父母恩難報經注音版

  \

  wen
  ru
  shi

  yi
  shi
  ,
  ,
  po
  qie
  po
  zai
  she
  wei
  cheng
  qi
  shu
  ji
  gu
  du
  yuan

  er
  shi
  ,
  ,
  shi
  zun
  gao
  zhu
  bi
  qiu


  fu
  mu
  yu
  zi
  you
  da
  zeng
  yi
  !
  !

  ru
  bu
  chang
  yang
  ,
  ,
  sui
  shi
  jiang
  yu
  ,
  ,
  si
  da
  de
  cheng
  ,
  ,
  you
  jian
  fu
  fu
  ,
  ,
  zuo
  jian
  fu
  mu
  ,
  ,
  jing
  li
  qian
  nian
  ,
  ,
  zhèng
  shi
  使
  bian
  便
  li
  bei
  shang
  ,
  ,
  ran
  wu
  you
  yuan
  xin
  yu
  fu
  mu
  ,
  ,
  ci
  zi
  you
  bu
  zu
  bao
  fu
  mu
  en
  !
  !

  ruo
  fu
  mu
  wu
  xin
  jiao
  ling
  xin
  ,
  ,
  huo
  an
  yin
  chu
  ;
  ;
  wu
  jie
  yu
  jie
  jiao
  shou
  ,
  ,
  huo
  an
  yin
  chu
  ;
  ;
  bu
  wen
  shi
  使
  wen
  jiao
  shou
  ,
  ,
  huo
  an
  yin
  chu
  ;
  ;
  qian
  tan
  jiao
  ling
  hao
  shi
  ,
  ,
  quan
  le
  jiao
  shou
  ,
  ,
  huo
  an
  yin
  chu
  ;
  ;
  wu
  zhi
  hui
  jiao
  ling
  xia
  hui
  ,
  ,
  quan
  le
  jiao
  shou
  ,
  ,
  huo
  an
  yin
  chu
  ;
  ;
  ru
  shi
  xin
  ru
  lai
  、
  、
  zhi
  zhen
  、
  、
  deng
  zheng
  jue
  、
  、
  ming
  xing
  cheng
  、
  、
  wei
  shan
  shi
  、
  、
  shi
  jian
  jie
  、
  、
  wu
  shang
  shi
  、
  、
  dao
  fa
  yu
  、
  、
  tian
  ren
  shi
  、
  、
  hao
  fo
  shi
  zun
  ,
  ,
  jiao
  xin
  fa
  jiao
  shou
  ,
  ,
  huo
  an
  yin
  chu
  。
  。

  zhu
  fa
  shen
  shen
  ,
  ,
  xian
  shen
  huo
  guo
  ,
  ,
  yi
  wei
  shen
  shen
  。
  。

  ru
  shi
  zhi
  zhe
  ,
  ,
  ming
  tong
  ci
  xing
  ,
  ,
  jiao
  ling
  xin
  sheng
  zhong
  、
  、
  ru
  lai
  sheng
  zhong
  shen
  qing
  jing
  xing
  ,
  ,
  zhi
  bu
  qu
  chang
  he
  he
  ,
  ,
  fa
  fa
  cheng
  jiu
  ,
  ,
  jie
  cheng
  jiu
  ,
  ,
  san
  mei
  cheng
  jiu
  ,
  ,
  zhi
  hui
  cheng
  jiu
  ,
  ,
  jie
  tuo
  cheng
  jiu
  ,
  ,
  jie
  tuo
  jian
  hui
  cheng
  jiu
  。
  。

  suo
  wei
  sheng
  zhong
  ,
  ,
  si
  shuang
  ba
  bei
  。
  。
  shi
  wei
  ru
  lai
  sheng
  zhong
  ,
  ,
  zui
  zun
  zui
  gui
  ,
  ,
  dang
  zun
  feng
  jing
  yang
  ,
  ,
  shi
  shi
  jian
  wu
  shang
  fu
  tian
  。
  。
  ru
  shi
  zhu
  zi
  ,
  ,
  dang
  jiao
  fu
  mu
  xing
  ci
  。
  。

  zhu
  bi
  qiu
  you
  er
  zi
  ,
  ,
  suo
  sheng
  zi
  、
  、
  suo
  yang
  zi
  ,
  ,
  shi
  wei
  bi
  qiu
  you
  er
  zi
  。
  。
  shi
  gu
  zhu
  bi
  qiu
  ,
  ,
  dang
  xue
  suo
  sheng
  zi
  ,
  ,
  kou
  chu
  fa
  wei
  。
  。
  ru
  shi
  zhu
  bi
  qiu
  ,
  ,
  dang
  zuo
  shi
  xue
  。
  。

  er
  shi
  ,
  ,
  zhu
  bi
  qiu
  wen
  fo
  suo
  shuo
  ,
  ,
  huan
  xi
  feng
  xing
  。
  。

  精彩推薦
  污污网站线永久免费观看

  1. <ins id="1lco5"><video id="1lco5"><var id="1lco5"></var></video></ins>
   <ins id="1lco5"><option id="1lco5"><menu id="1lco5"></menu></option></ins>